Remissvar

När det kommer förslag till nya eller ändrade regler kan myndigheter, organisationer och andra lämna remissvar. Detta görs för att beslutstagarna ska få en klarare bild av vilka konsekvenserna blir om förslaget genomförs.

Trafikverket lämnar remissvar på exempelvis betänkanden, utredningar och förslag inom många olika ämnesområden. Du hittar remissvar under länkarna nedan.

På den här sidan hittar du remissvar från 2016 och senare. Kontakta kontaktcenter om du söker efter remissvar från tidigare år.