Säkerhet på järnväg

Järnvägen är ett mycket säkert transportsystem. Antalet dödade och allvarligt skadade har de senaste åren varit oförändrat.

De olyckor som förekommer mest frekvent är personpåkörningar, plankorsningsolyckor och olyckor vid underhållsarbete i spåret. Av personpåkörningar utgör självmord den övervägande delen.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet på Trafikverket. Tillsammans med övriga järnvägssektorn arbetar vi för att skapa ett transportsystem där ingen dödas eller skadas allvarligt. Det förebyggande arbetet omfattar bland annat plankorsningar, obehörigt spårbeträdande och säkerhet vid arbete i spårområdet.

Trafikverkets generaldirektör har beslutat om ett halveringsmål för antalet döda och skadade i järnvägssystemet fram till 2020.

Lokal information

Lokal information, se nedan, ger dig förutsättningar för att utföra de aktiviteter som ska utföras i spårområdet. Den är också en del av den riskbedömning som genomförs innan dessa aktiviteter startar. All personal ska ta del av den lokala informationen för den specifika arbetsplatsen.