Kapacitet

Här kan du läsa om hur kapacitetssituationen och kapacitetsutnyttjandet på järnvägen ser ut.

alt=""Grön – små eller inga begränsningar  

alt=""Gul – medelstora begränsningar

alt=""Röd – stora begränsningar  

alt=""Blå – banor som var avstängda på grund av banarbeten   

Kapacitetssituationen 2022

Kapacitetsutnyttjandet under året för både dygn och max 2 timme har generellt ökat till de nivåer som var innan pandemin. Den kommersiella persontrafiken har till stor del återhämtat sig och godstrafiken fortsätter öka. De reduceringar som infördes i regional- och pendeltågstrafik under pandemin har till stor del tagits bort.

Ett antal åtgärder som förbättrar kapaciteten i järnvägssystemet har tagits i bruk under året, främst införande av fjärrstyrning på två linjeavsnitt och två större driftplatser.

Ny trafik i form av Pågatåg på Godsstråket genom Skåne tillkom under året.