Kapacitet

Här kan du läsa om hur kapacitetssituationen och kapacitetsutnyttjandet på järnvägen ser ut.

alt=""Grön – små eller inga begränsningar  

alt=""Gul – medelstora begränsningar

alt=""Röd – stora begränsningar  

alt=""Blå – banor som var avstängda på grund av banarbeten   

Kapacitetssituationen 2023

Kapacitetsutnyttjandet under året för både dygn och max 2 timme har generellt ökat till de nivåer som var innan pandemin. Den kommersiella persontrafiken har till stor del återhämtat sig och godstrafiken fortsätter öka, om än långsamt. De reduceringar som infördes i regional- och pendeltågstrafik under pandemin har till stor del tagits bort. Regional- och pendeltågstrafiken i Mälardalen har under året inte kört sin tänkta trafik, detta beroende på personalbrist hos berörda operatörer.

Ett antal åtgärder som förbättrar kapaciteten i järnvägssystemet har tagits i bruk under året, främst hastighetshöjningar och signalåtgärder. Ett par exempel:

  • Ystad- Simrishamn, hastighetshöjning, ny mötesstation i Gärsnäs och möjlighet att hantera mer än ett tåg i Simrishamn.
  • Sundsvall- Ånge/Timrå, triangelspår Nacksta och inkoppling av ny anslutning till Tunadal
  • Dalabanan, kapacitetsförbättrande åtgärder i form av hastighetshöjning och samtidig infart i Hedemora och Säter
  • Granstanda, samtidig infart
  • Nässjö- Jönköping, hastighetshöjning
  • Skånebanan, nya mellanblocksignaler
  • Mjölby, ny plattform och signalanpassningar
  • Nälden, ny plattform och ny driftplats Faxån (utan mötesmöjlighet).