Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivningen presenterar förutsättningarna för att bedriva trafik eller ansöka om andra tjänster på det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar.

Järnvägsnätsbeskrivningen innehåller:

  • krav på sökande samt principer för rätten att bedriva trafik, licens, säkerhetsintyg, trafikeringsavtal
  • beskrivning av infrastrukturen, det vill säga trafikplatser, spårvidd, lastprofil, axellast, lutning, elektrifiering, hastighet, kommunikationssystem
  • regler för ansökan om infrastrukturkapacitet samt principer och kriterier för tilldelning av kapacitet
  • avgiftssystem, inklusive avgifter för vissa särskilt angivna tjänster.