Utbildningar i trafiksäkerhet på järnväg

Trafikverket har som infrastrukturförvaltare alltid ett trafiksäkerhetsansvar för sina leverantörer. Det innebär att Trafikverket ställer krav på, och följer upp, att leverantörernas personal uppfyller ställda krav på kompetens och behörighet.

Leverantören ansvarar själv för att avtalskraven följs och att den egna personalen blir utbildad i trafiksäkerhet.

Respektive arbetsgivare ansvarar för sin egen och anlitad personals arbetsmiljö, att de har rätt kompetens för den funktion och den arbetsuppgift som ska utföras.