Rapportera skada på väganordning (SPVA)

SPVA är ett system som du som kontrakterad entreprenör använder för att rapportera en skada på en väganordning.

När en eller flera väganordningar skadas utefter vägen ska detta rapporteras in av kontrakterad entreprenör och att skadan ska åtgärdas. Inrapporteringen av skadan sker via en digital skadeanmälningsblankett, där alla handlingar som också hör till ärendet ska bifogas.