BT POS - samverkan i branschen för beredskapssektorn Transporter

Transportsektorn ska ha förmågan att motstå och hantera samhällsstörningar och leverera samhällsviktiga transporter i alla samhällstillstånd. Därför samarbetar privata och offentliga aktörer inom transportsektorn.

Långvariga elavbrott, svåra stormar och översvämningar är exempel på händelser som kan drabba transportsektorn hårt. Men det krävs planering även för den värsta tänkbara samhällsstörningen; höjd beredskap och krig.

Om BT POS

En ny samverkansstruktur, ”Beredskapssektor Transporter Privat – Offentlig samverkan (BT POS)”, etableras den 1 oktober 2023 och leds genom Trafikverkets försorg. Samverkan sker med samtliga transportmyndigheter, andra sektorsansvariga myndigheter och näringslivet

BT POS ersätter 1 oktober 2023 den nuvarande samverkansformen Transportsektorns samverkan före, under och efter samhällsstörningar (TP SAMS), med syftet att bredda och fördjupa samverkan mellan näringsliv och myndigheter.

Trafikverket har ansvaret som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektor Transporter, med en tydlig roll och uppgift att driva på och samordna utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar inom transportsektorn. Sektorsansvaret omfattar både planering, hantering och uppföljning i alla samhällstillstånd

Arbetet inom BT POS fråntar inte respektive aktörs eget ansvar.

Aktuellt för BT POS

Den 3 oktober arrangeras ett startmöte för samverkan.

Nedan finns överenskommelsen om BT POS arbetsformer för deltagande.

Överenskommelse BT POS arbetsformer för deltagande (pdf, 333 kB)

Information om tidigare TP SAMS hittar du här:

Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar (TP SAMS)

Har du frågor eller vill komma i kontakt med BT POS?

Hör gärna av dig via kontaktformuläret längre upp på sidan.