Bergarbeten

För att höja säkerheten och kvaliteten ställer Trafikverket krav på utbildning och certifiering av arbete med sprutbetong, injektering och bultsättning i flera nya projekt när bergarbeten utförs.

Svenska Bergteknikförening kommer från och med 1 november 2020 att vara huvudman för utbildningar gällande Bultsättning, Berginjektering och Sprutning med sprutbetong. Det innebär att föreningen godkänner utbildningsgivare och utfärdar certifikat. Föreningen kommer inte att bedriva några utbildningar i egen regi. Verksamheten tas över från Trafikverket som sedan 2017 utvecklat denna och blir nu tillgänglig för hela branschen när den kravställs i AMA 20. De certifikat som utfärdats av Trafikverket likställs med de certifikat som kommer att utfärdas av Föreningen.

Med start 26 oktober 2020 så behandlas inte längre inskickade ärenden till Trafikverket berörande Bergarbetarutbildningar då Trafikverket befinner sig i en överlämningsperiod.

Framöver så kommer du att hitta gällande informations- och styrdokument på Svenska Bergteknikföreningens webbplats.
Svenska Bergteknikföreningens webbplats

Frågor och ärenden ska framöver skickas till Svenska Bergteknikföreningen. Mejla dem via formuläret under Kontakta oss ovan.