Mostphotos.com

Varför behövs en uppförandekod?

Vi bygger inte bara infrastruktur, vi bygger också relationer baserade på respekt och ansvar. Därför behövs en uppförandekod som betonar det förhållningssätt som gäller inom Trafikverket och i våra kontakter med avtalsparter och samhället i övrigt.

Vi har som krav att våra leverantörer och andra avtalspartners följer vår uppförandekod och använder de principer som framgår i den. Läs uppförandekoden så att du vet vad som gäller!

Om du misstänker korruption, mutor, jäv, oegentligheter rörande arbetsvillkor och brott mot skattelagstiftningen, hos Trafikverket kan du anmäla det.