Använda data i tjänst eller karta

Våra geodatatjänster är dels tjänster med ett användargränssnitt, dels så kallade maskin till maskin-tjänster som ger möjlighet att använda geodata från Trafikverket i dina egna system eller applikationer.

Geodatatjänster av typen WMS (Web Map Service) är maskin-till-maskintjänster som riktar sig till dig som vill använda geodata som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. WMS-tjänster kallas även för visningstjänster. Du kan använda tjänsterna för att titta på och ställa frågor mot data, dock inte för analyser eller utsökningar i data. För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.

Du kan inte använda WMS-tjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare. Använd då i stället tjänster som har ett användargränssnitt, till exempel Sveriges vägar på karta eller vår trafikinformation på startsidan.

Nedladdningstjänster riktar sig till dig som vill ladda ner geodata eller behöver direktåtkomst av geodata eller trafikinformation i dina egna system eller applikationer. Tjänster för direktåtkomst är maskin-till-maskintjänster och är av olika typer, till exempel WFS (Web Feature Service) eller REST (Representational state transfer). Lastkajen är Trafikverkets nedladdningstjänst för geodata med användargränssnitt.

I de fall det finns metadata och tjänstebeskrivningar för tjänsterna finns mer information om tjänsterna där, som till exempel adresser för åtkomst, beskrivning av innehåll och användningsvillkor.