Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillgänglighetsredogörelse för bransch.trafikverket.se

Här redovisar vi de brister inom digital tillgänglighet som vi har identifierat på vår webbplats och i våra publika digitala tjänster.

Vi redovisar också övergripande vilka arbetssätt och metoder vi använder för att komma till rätta med bristerna, samt hur du som användare kan rapportera brister.

Trafikverket har som mål att alla ska kunna använda vår webbplats och våra digitala tjänster oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. För att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå våra tjänster strävar vi efter att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa standarden WCAG 2.1, nivå AA.

Webbstandarden WCAG

Redogörelsen upprättades 22 september 2020 och revideras löpande som en del av vårt systematiska arbete med tillgänglighetsfrågor. Senaste revideringen skedde 13 januari 2022. Vi granskar våra system löpande för att säkerställa en god tillgänglighet.

Kontakta oss om du upptäcker brister

Om du hittar brister som inte finns redovisade nedan, eller om du upptäcker något som hindrar dig från din rätt att ta del av våra digitala tjänster, vill vi gärna att du rapporterar det till oss. Det ger oss viktig information för vårt fortsatta arbete.

Anmäl brist i digital tillgänglighet

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat en brist som du har rapporterat till oss kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Kända brister i tillgänglighet

Trafikverkets webbplats och digitala tjänster följer delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men det finns brister. I listan nedan kan du se vilka brister våra webbplatser och digitala tjänster har, och vilka krav i WCAG 2.0 som varje brist är kopplad till.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Gränssnitt, system och applikationer

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Vissa bilder saknar alt-texter. Arbete pågår med att ordna detta. (WCAG 1.1.1)
  • Ett formulär har inkonsekventa rubriknivåer. (WCAG 1.3.1)
  • Brödsmulornas text på undersidor har för dåligt kontrastvärde. (WCAG 1.4.3)
  • Många filmer på webbplatsen saknar syntolkning (WCAG 1.2.3)
  • Webbplatsen i sin helhet validerar inte korrekt  HTML på grund av ett fel i menyfunktionen. Arbete pågår med att korrigera detta. (WCAG 4.1.1)

Problem vid användning med nedsatt kognitiv förmåga

  • Generellt har webbplatsen strukturella problem med inkonsekvent struktur och utformning. Det finns också problem med en mycket omfattande och djup navigationsstruktur (WCAG 3.2.3)

Problem vid användning med nedsatt hörsel eller utan hörsel

  • Enstaka äldre filmer saknar textning (WCAG 1.2.2)
  • Podcasts publicerade innan 23 september 2020 saknar texttranskribering (WCAG 1.2.2)


Arbetet har påbörjats med att ta fram en helt ny webbplats för Trafikverket, med planerad driftsättning mars/april 2022. Vissa av ovan nämnda brister kommer att kvarstå tills dess att den nya webbplatsen är i drift.

 

A-E

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Brödsmulornas text har för dåligt kontrastvärde. (WCAG 1.4.3)
  • Alt-text saknas i header (WCAG 1.1.1)

Allmänt

  • Dokumentdatabasen innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard.

Dokument som är publicerade på vår webbplats och i våra digitala tjänster är delvis förenliga med WCAG 2.1 AA. För att åtgärda brister har vi under 2021 utvecklat vår dokumenthantering, ett arbete som fortsätter även under 2022. Vi kommer att justera våra mallar och arbetssätt så att nya dokument som publiceras blir tillgängliga. Vi kommer också att förbättra tillgängligheten i publicerade dokument, genom att till exempel justera pdf-filer eller konvertera dem till html-sidor.

Vi åberopar undantag för vissa dokument (tekniska ritningar och linjeböcker för järnväg), då vi bedömer att dessa är av mycket begränsat allmänintresse och svåra att tillgängliggöra.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsbrister för nya dokument 2022-03-31.

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Etiketter på vissa formulärfält saknas (WCAG 1.3.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
  • Användare som förlitar sig helt på tangentbord kan inte slutföra tjänsten (WCAG 2.1.2)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Etiketter på vissa formulärfält är felaktiga och refererar till andra fält (WCAG 1.3.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)
  • Alt-fält saknas för bilder (WCAG 1.1.1)
  • Formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Problem vid användning med nedsätt kognitiv förmåga

  • Inkonsekventa sidtitlar och formulär (WCAG 2.4.2)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Alt-texter saknas på flera sidor (WCAG 1.1.1)
  • Vissa bildlänkar saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
  • Enstaka funktioner är beroende av sensorisk funktion (syn) (WCAG 1.3.3)

Trafikverket åberopar undantag från den sista bristen, då tjänsten riktar sig till privatpersoner i ett ärende där det finns krav på synförmåga för att kunna genomföra dessa prov.

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Etiketter på vissa formulärfält saknas (WCAG 1.3.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Problem vid användning med nedsätt kognitiv förmåga

  • Sidtitlar är bitvis svåra att förstå och inte omedelbart tydliga gentemot sidinnehållet (WCAG 2.4.2)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Etiketter på vissa formulärfält saknas (WCAG 1.3.1)
  • Ikoner saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Användare som förlitar sig helt på tangentbord fastnar (WCAG 2.1.2)

 

H-N

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Huvudspråk saknas i formuläret (WCAG 3.1.1)
  • Formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Alt-fält saknas för bilder (WCAG 1.1.1)
  • Flera formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
  • Enstaka länkar är tomma (WCAG 2.4.4)
  • Enstaka knappar saknar etiketter (WCAG 1.3.1)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Tjänsten saknar konsekventa rubriknivåer (WCAG 1.3.1)
  • Etiketter saknas på vissa formulärfält (WCAG 1.3.1)
  • Sidtitel saknas (WCAG 2.4.2)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Huvudspråk saknas för tjänsten (WCAG 3.1.1)
  • Inkonsekvent rubrikhierarki (WCAG 1.3.1)
  • Otillräckliga kontraster på knappar i gränssnittet (WCAG 1.4.3)
  • Otydliga eller obefintliga rubriker på flera sidor (WCAG 2.4.2)

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Omöjligt att ta sig från gränssnittets knappar till formulärfältet genom att använda tab-tangenten (WCAG 2.1.1)
  • Det är inte möjligt att hoppa till huvudinnehållet. (WCAG 2.4.1)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Huvudspråk saknas i formuläret (WCAG 3.1.1)
  • Titel och huvudrubrik saknas (WCAG 2.4.2)
  • Rubriknivåer är inkonsekventa (WCAG 1.3.1)
  • Vissa knappar förlitar sig på visuella effekter och kan vara svåranvända för den med nedsatt syn (WCAG 1.3.3)

Arbetet har påbörjats med att ta fram en helt ny webbplats för Trafikverket, med planerad driftsättning under 2021. Vissa av ovan nämnda brister kommer att kvarstå tills dess att den nya webbplatsen är i drift, då denna tjänst är en integrerad del av trafikverket.se

Detaljerad tillgänglighetsredogörelse för Materialkatalogen finns att ta del av när man har loggat in i systemet: Materialkatalogen

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Enstaka felaktiga rubriknivåer (WCAG 1.3.1)
  • Inkonsekvent sidtitel (WCAG 2.4.2)
  • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Ikoner saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
  • Enstaka felaktiga rubriknivåer (WCAG 1.3.1)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Etiketter på vissa formulärfält saknas (WCAG 1.3.1)
  • Ikoner saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

 

P-V

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1)
  • Alt-fält saknas för bilder (WCAG 1.1.1)
  • Enstaka felaktiga rubriknivåer (WCAG 1.3.1)
  • Enstaka formulärelement är tomma (WCAG 2.4.6)
  • Inkonsekvent rubrikhierarki (WCAG 1.3.1)

Systemet är under avveckling och kommer avpubliceras under oktober 2022. 

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Huvudspråk saknas för tjänsten (WCAG 3.1.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Etikett för sökformuläret saknas (WCAG 1.3.1)
  • Vissa undersidor har text med för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
  • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)
  • Huvudrubrik saknas på flera sidor (WCAG 2.4.2)

Trafikverket driver webbplatsen trafiken.nu och appen som hör till denna tillsammans med Stockholms stad och Göteborgs stad.

Detaljerad tillgänglighetsredogörelse för webplatsen trafiken.nu finns här.

Detaljerad tillgänglighetsredogörelse för appen trafiken.nu finns här.

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Dokumentcenter innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
  • Formuläretiketter saknas i sökfunktionerna (WCAG 1.3.1)
  • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)

Problem vid användning med nedsatt rörelseförmåga

  • Scrollning nödvändigt i vissa mobillägen (WCAG 1.3.4, 1.4.10)
  • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)

Författningssamlingen innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Felaktiga rubriknivåer på flera ställen (Borde vara H1: är H2) (WCAG 1.3.1)
  • Alt-texter saknas på flera sidor (WCAG 1.1.1)
  • Vissa bildlänkar saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
  • Enstaka funktioner är beroende av sensorisk funktion (syn) (WCAG 1.3.3)
  • Felaktigt huvudspråk angivet i koden (WCAG 3.1.1)

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Användare som förlitar sig helt på tangentbord riskerar att fastna (WCAG 2.1.2)
  • Inte möjligt att hoppa över innehåll för användare av tangentbord (WCAG 2.4.1)

Problem vid användning med nedsätt kognitiv förmåga

  • Logiska brister i rubrikinnehållet (WCAG 2.4.2)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
  • Alt-fält saknas för bilder (WCAG 1.1.1)
  • Enstaka felaktiga rubriknivåer (WCAG 1.3.1)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

  • Formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1)
  • Alt-fält saknas för bilder (WCAG 1.1.1)
  • Enstaka felaktiga rubriknivåer (WCAG 1.3.1)