Leverantörsinformation

Här hittar du information om hur du blir leverantör till Trafikverket och avtalsförutsättningar för dig som redan är leverantör.

Trafikverket är en av Sveriges största byggherrar och beställare, vi driver cirka 2 500 bygg- och anläggningsprojekt varje år.