Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Medarbetare på ett kontor framför ett fönster, skrivbord med laptops och en kvinna i förgrunden som berättar om något för de andra

Grunddata inom transportsystemet

Trafikverket har tillsammans med Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Trafikanalys och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) presenterat en förstudierapport och en väg framåt till flera standardiserade datamängder.

Genom ett ökat informationsutbyte möjliggör vi ett utvecklat transportsystem.

Undersökningar visar att det finns ett påtagligt behov av nya och utvecklade datamängder inom transportsystemet. En standardisering av information inom transportsystemet kan ge stora samhällsnyttor. Genom att skapa en nationell grunddatadomän för offentlig data inom transportsystemet, kan vi bidra till nyttor som exempelvis:

 • en mer integrerad och effektiv samhällsplanering
 • behovet av att kunna dela grunddata med fler aktörer i olika branscher och ekosystem
 • ökad kvalitet på grunddata, nationella grunddata kan bidra till bättre prognoser och kostnadsefterlevnad i infrastrukturprojekt
 • ökad effektivitet och tillgänglighet i transportsystemet för både medborgare och näringsliv
 • ett säkrare och mer hållbart transportsystem
 • möjligheten att utveckla nya offentliga tjänster

Vad är grunddata? 

Grunddata är uppgifter inom offentlig förvaltning som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället. Nationella grunddata är grunddata som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer. En grunddatadomän avser område för grunddata som pekas ut i kommande förordning om samordnad hantering av grunddata inom den offentliga förvaltningen

Varför gör vi detta?

Vi transportmyndigheter ser att det är viktigt att vi gör denna utredning tillsammans, så vi får en gemensam hantering av data och information kopplat till transportsystemet. Det är viktigt att data inom transportsystemet kan utbytas enkelt, säkert och effektivt för att medborgare och näringslivet ska kunna använda transportsystemet och data inom transportsystemet så effektivt och säkert som möjligt.

Vi ser att grunddata för transportsystemet kan främja hantering och utbyte av offentlig data på en nationell nivå och inom transportområdet på EU nivå. Dessutom kan vi genom att dela data bli effektivare i planeringen av transportsystemet som en del av hela samhällsbyggnadsprocessen.

Vad blir skillnaden mot idag?

Nationella grunddata är en av många delar inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur. I Ena samlas lösningar som kan användas av många för ett effektivt och säkert informationsutbyte. Ansvaret för att utveckla komponenterna ligger på en rad olika myndigheter, där arbetet samordnas och leds av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

I ramverket för nationell grunddata ställs krav på hur grunddatadomänansvarig myndighet och producenter ska hantera nationell grunddata.

Grunddatadomänansvariga myndigheter kommer tillsammans och i samverkan med DIGG att skapa en enhetlig hantering av grunddata för alla grunddatadomäner. Det innebär bland annat att återanvända information mellan domänerna samt att införa enhetliga informationsmodeller med standardnotation.

Nästa steg

Första delen i arbetet har påvisat stora nyttor och behov av standardiserade grunddata inom transportsystemet och utifrån detta har myndigheterna föreslagit att fortsätta utreda utstående frågor, avseende främst legala och finansiella frågor innan ett beslut kan tas på att utveckla en grunddatadomän för transportsystemet.

För frågor om arbetet med att utreda en grunddatadomän för transportsystemet kontakta Britt-Marie Calles, uppdragsledare på Trafikverket, via e-postadressen längst ned på sidan.

Grunddata är uppgifter inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av, som är viktiga i samhället och som följer det nationella ramverket.

Egenskaper:

 • Egenskaperna beskriver de kriterier eller förutsättnigar som ska vara uppfyllda för att uppgifter ska kunna beaktas av grunddatadomänansvarig som kandidater för nationella grunddata.
 • Egenskaperna utgår från definitionen och de delar som ingår i den: uppgifter inom offentlig förvaltning som fler aktörer har behov av och som är viktiga i samhället och som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer.

Nationella grunddata:

 • Produceras av offentliga aktörer.
 • Användas av fler konsumenter.
 • Är viktiga i samhället.
 • Följer överenskomna regler.

Överenskomna principer och riktlinjer – grunddata ska:

 • Ge samhällsnytta.
 • Kunna nyttjas effektivt och enkelt.
 • Stödja "en uppgift en gång".
 • Följa fastställda krav.
 • Vara kombinerbara.
 • Beskrivas.
 • Behandlas på ett säkert sätt.