Årstidsstyrda beredskapsplaner – järnväg

Vädret för årstiden samt ökad trafik kan ställa till med problem på järnvägen. Här kan du läsa om hur vi jobbar med beredskap och beredskapsplaner.

Persontrafiken på järnväg har ökat med närmare 80 procent de senaste 25 åren och fler, tyngre och snabbare tåg ökar slitaget. Trafikverkets 1400 mil järnväg kräver ett ständigt underhåll. Vissa problem som uppkommer på eller längst med banan beror på vädret för årstiden.

Spårhalka är ett återkommande problem på hösten, solkurvor kan ställa till problem under sommaren och tjällossning under våren.

Sverige har aldrig haft så mycket trafik på järnväg som de senaste åren. Statistiken visar bland annat att regionaltrafiken har ökat med närmare 300 procent de senaste 25 åren. Samtidigt har underhåll och utbyggnad inte skett i motsvarande takt.

Därför gör Trafikverket många banarbeten under sommaren då trängseln är mindre. Spårbyten, utbyggnad och växelarbeten är några exempel. Vi underhåller järnvägen under hela året men vissa arbeten är lättare att genomföra under sommarhalvåret med tanke på temperaturer och väder. Sen försöker vi planera våra arbeten på bästa sätt tillsammans med tågtrafikbolagen så att man inte ska störa trafiken mer än nödvändigt.

Så här jobbar vi med beredskap och beredskapsplaner

Vårt arbete med att skapa beredskap inför störningar på järnväg, kopplade till väder och årstider är väl etablerat. Ett projekt där vi utvecklat och gjort beredskapsarbetet mer enhetligt är klart. Resultatet är en riktlinje samt en nationell struktur av mallar och dokument.

Trafikverkets ambition är att arbeta med så lång framförhållning som är nödvändigt. I god tid före varje årstid påbörjas arbetet med att samla in information och underlag från samtliga berörda interna och externa parter för att skapa aktuell årstidsberedskapsplan. Beredskapsarbetet påbörjas minst två månader innan planen fastställs.

Målsättningen är att minska effekten av väderrelaterade störningar. Genom att sätta igång åtgärder i god tid så att konsekvenser av besvärligt väder får så liten påverkan som möjligt för resenärer och kunder.

Beredskapsplanerna gäller under de här tiderna:

  • Vårberedskap vecka 12-22
  • Sommarberedskap vecka 23-35
  • Höstberedskap vecka 36-46
  • Vinterberedskap vecka 47-11