Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg, fotograf: Kasper Dudzik

Ansök om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Utför ditt järnvägsföretag godstransporter på järnväg? Då ska du läsa detta.

Miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025

Regeringen har budgeterat 550 miljoner kronor per år under 2021–2025.
EU-kommissionen har notifierat stödet. 

Nyheter från och med 2021:

  • Transport av järnmalm får inte utgöra underlag för miljökompensationen.
  • Beviljad kompensation ska avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensationen inte hade beviljats.
  • Utbetalningen sker kvartalsvis.
  • Följande tidpunkter gäller för ansökan och beslut för respektive kvartalsvis utbetalning:

Ansökningar inkomna senast

Period för utfört godstransportarbete Beslut och utbetalning
20xx-04-30 1 jan–31 mars september
20xx-08-15 1 april–30 juni december
20xx-10-31 1 juli–30 sep mars
20xy-01-31 1 okt–31 dec juni år 2


Trafikverkets PM om utformning av miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025 (pdf, 5,8 MB)

Beslutad miljökompensation från och med 2020

Uppgiftslämnare 2020-2 2021-Q1 2021-Q2 2021 Q3 Total
Green Cargo AB 85 926 307 57 559 970 85 528 907 84 901 945 313 917 129
LKAB Malmtrafik AB 47 350 163 0 0 0 47 350 163
Hector Rail AB 26 376 817 19 030 642 28 010 888 29 753 462 103 171 809
Real Rail Sweden AB 11 658 546 7 048 372 11 270 331 9 423 915 39 401 164
Cargo Net AS 7 331 663 5 198 174 7 639 832 8 423 799 28 593 468
TX Logistik AB 6 299 736 4 254 816 6 440 189 6 530 961 23 525 702
Railcare T AB 3 952 917 0 0 0 3 952 917
CFL Cargo Sverige AB 3 362 337 2 218 268 4 170 277 4 335 670 14 086 552
DB Cargo Scandinavia A/S 3 186 012 1 637 398 2 454 477 2 330 356 9 608 243
Tågåkeriet i Bergslagen AB 3 155 414 2 269 088 3 355 834 3 063 143 11 843 479
Tågfrakt Produktion AB 670 449 426 455 660 081 809 622 2 566 607
Inlandståget AB 351 666 70 704 109 231 127 867 659 468
Nordic Train AB 211 193 187 222 239 929 167 805 806 149
Baneservice Skandinavia AB 157 966 90 307 111 050 124 041 483 364
Hitachi-Powergrids - ABB Transformer 8 814 8 584 8 974 7 414 33 786
Totalt:  200 000 000 100 000 000 150 000 000 150 000 000  

Beslutad miljökompensation för 2018-2019 hittar du längre ner på sidan under rubriken Uppföljning genomförd 2020.

Vem kan söka?

Kompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska personer som enligt järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.

För att komma i fråga för kompensation ska sökande ha bedrivit kommersiell trafik på det svenska järnvägsnätet, det vill säga haft intäkter för transporter som utförts för annans räkning.

Vad baseras beloppet på?

Regeringen har beslutat om en pott som ska fördelas i proportion till utfört godstransportarbete.

Utbetalning av miljökompensation sker fyra gånger per år. Utbetalat belopp baseras på den sökandes andel av redan utfört transportarbete på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket.

Med transportarbete avses mängden transporterat gods i kommersiell trafik mätt i nettoton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

Hur söker man?

Trafikverket tillhandahåller en ansökningsblankett där det framgår vilka uppgifter som sökande ska lämna. Ansökningsblanketten återfinns i länken nedan. Det handlar om kontaktuppgifter och utfört transportarbete i nettoton-kilometer inom Sverige under närmast föregående kalenderkvartal. Uppgifter som verifierar utfört transportarbete kan komma att begäras.

Hur går prövningen till?

Trafikverket prövar de uppgifter sökanden lämnar. Sökande ska ange underliggande trafikeringsavtal för det transportarbete som sökande redovisar. Branschen kommer själv överens om vem som ska söka kompensation för det transportarbete som utförts.

Eftersom miljökompensation baseras på ett pottsystem sker utbetalningen först när prövningen av samtliga redovisade uppgifter är genomförd.

Regeringen har beslutat om miljökompensation för att främja godstransporter på järnväg. Omfattningen av denna och de närmare formerna för utbetalning regleras i förordningen (2018:675) om miljökompensation till godstransporter på järnväg.

Inom EU tillämpas idag liknande kompensationssystem för att främja godstransporter på järnväg i bland annat Danmark, Italien och Storbritannien