Uppsala Station bussterminal och cykelparkering.

Klimatanpassning

När klimatet förändras måste transportsystemet anpassas. Redan idag sker viss klimatanpassning för att vägar och järnvägar ska klara större påfrestningar. På längre sikt måste vår planering ta höjd för ett klimat som innebär allt större utmaningar.