Lämna forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket anskaffar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet. Läs mer om hur ansökningsprocessen och bedömningen av projektförslag går till i Trafikverkets forskning- och innovationsplan.

Forsknings- och innovationsplanen beskriver prioriterade forsknings- och innovationsområden, arbetssätt och regelverk för forskning och innovation på Trafikverket. Planeringsperspektivet är sex år, men planen uppdateras kontinuerligt.

Att lämna projektförslag

Trafikverket använder sig av en ansökningsprocess i två steg. Steg 1 startar genom att en förenklad projektbeskrivning som svarar mot Trafikverkets forsknings- och innovationsplan lämnas in. Använd mallen "Ansökan: Förslag på FoI-projekt" nedan.

Steg 2 startar för de förslag som får ett positivt beslut från steg 1. Använd mallen för projektspecifikation samt utvärdering och lärande av FoI-projektet (ULF-modell) nedan.  

För företag och organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet gäller särskilda regler för stödnivåer, läs mer under ”Stödnivåer för företag, definition och stödberättigande kostnader” på den här sidan.

Ansökningsdatum

Under 2023 finns två ansökningsdatum när förslag på FoI-projekt senast ska lämnas in:

  • 15 mars 2023
  • 15 september 2023

Ifylld mall skicka till trafikverket@trafikverket.se

Projektförslag ska lämnas in enligt prioriterade områden i aktuell version av Trafikverkets forsknings- och innovationsplan, med reservation för att områden kan avstå projektförslag, se notering vid ansökningsdatum ovan. Projektförslag som berör flera portföljers områden ska endast inlämnas till den portfölj som anses vara mest relevant. Trafikverket hanterar eventuell flytt mellan portföljer.  

Så hanterar vi dina uppgifter

För att Trafikverket ska kunna behandla ditt projektförslag och följa upp beviljade projekt, samlar och sparar vi projektdeltagares namn och kontaktuppgifter. Dessa sparas i tre år efter projektet avslutats för att Trafikverket ska kunna genomföra eventuella revisioner eller andra kontroller. Läs mer om hur Trafikverket behandlar personuppgifter.
Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR