Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fraktfartyg i Gävle hamn. Foto: Trafikverket

Ekobonus – miljökompensation för överflyttning av gods till sjöfart

Syftet med ekobonus är att avlasta det svenska vägnätet och att minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser.

Att transportera på sjö i stället för på väg medför i många fall en betydande miljönytta, och det bidrar till ett bättre energiutnyttjande inom transportsektorn. Det innebär också ett minskat slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet i transportsystemet.

Miljökompensationen riktar sig till redare och ska stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättringar i befintliga sjötransportupplägg. Ekobonus beviljas i enlighet med förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

Breddad ekobonus – även omfatta överflyttning till järnväg och underlätta intermodala transporter

Trafikverket har redovisat sitt förslag på utformning av en förlängd och breddad ekobonus till regeringskansliet den 9 mars 2022. Trafikverket fick regeringens uppdrag att analysera hur en förlängd och breddad ekobonus bör utformas för att ytterligare främja transporter av gods från väg (december 2021). Stödet ska främja överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart samt underlätta för så kallade intermodala godstransporter vilka omfattar flera transportslag. Stödet ska även minska utsläppen inom transportsektorn.

Så snart vi vet mer kommer vi att lägga ut information på den här webbsidan.

Nu utformas stödet för en förlängd och breddad ekobonus (pressmeddelande, regeringens webbplats)
Våra regeringsuppdrag