Leverantörens första val

Vi har satt som mål att vi ska vara leverantörens första val. Det betyder att vi ska vara attraktiva för de attraktiva. Vi vill att de bästa och pålitligaste leverantörerna ska tycka att Trafikverket är den affärspartner de allra helst vill samarbeta med.

Leverantörsmarknaden står för mer än 70 procent av Trafikverkets omsättning. Att vara leverantörens första val är därför helt avgörande för vår egen förmåga. När vi är prioriterad som kund får vi tillgång till marknaden och de bästa leverantörerna. Vi får konkurrens och motiverade leverantörer som ser till Trafikverkets behov. Detta gynnar utveckling av metoder och lösningar, och det är dessutom kostnadseffektivt. 

På senare år har det dock blivit svårare för Trafikverket att få tillräckligt med anbud i våra upphandlingar. Många leverantörer säger att de inte når upp till en tillräcklig lönsamhet i våra projekt och väljer bort oss på grund av det. Vi uppfattas som krångliga att samarbeta med och vi är långsamma när det gäller att fatta beslut.

Det här är vi fast beslutna att ändra på. Därför har vi satt som mål att vara leverantörens första val.

Vi är beroende av leverantörer som vill samarbeta med oss för att klara vårt uppdrag att skapa ett tillgängligt och hållbart transportsystem. Vi kan inte förlita oss på att det räcker att vara en stor byggherre när vi konkurrerar med andra stora byggherrar både nationellt och internationellt.

Så här uppfattar leverantörerna oss idag: 

  • Det är för låg lönsamhet att göra affärer med oss.
  •  Vi är krångliga och konfliktnivåerna upplevs öka i projekten
  • Flertalet av de större leverantörerna avser inte öka sin affärsvolym med oss de närmaste åren
  • Trafikverkets affärsupplägg stimulerar högt risktagande och att vi skjuter risken till leverantören
  • Vi ställer mycket höga krav på dokumentation för att reglera ekonomiska anspråk
  • Vi är för långsamma i projekten att fatta beslut

(Källa: Nöjd Leverantörsindex 2022.)

Goda relationer och tillit är grunden

Trafikverket har påbörjat en nödvändig kulturförändring när det gäller hur vi samarbetar med våra leverantörer, från det att en upphandling startar till dess att projektet är klart. I grunden ligger att vi bygger goda relationer med våra leverantörer; det skapar tillit vilket i sin tur leder till bättre affärer för båda parter. Vi vet att det är lönsamt och kostnadseffektivt att samarbeta, och goda relationer är grunden för ett lyckat samarbete. Vi lyssnar på våra leverantörer för att få till den bästa affären. 

Hela Trafikverket gör det här tillsammans

För att uppnå målet att vara leverantörens första val har vi utformat en omfattande handlingsplan med åtgärder inom fyra områden, som illustreras av en fyrklöver.

Grafik fyrklöver
 

Alla verksamhetsområden och centrala funktioner deltar i arbetet och ansvarar för olika delar i handlingsplanen. Arbetet leds av Trafikverkets ledningsgrupp.

De fyra områdena i handlingsplanen är:

  • Bygga relationer
  • Affärsformer
  • Beslutsfattande
  • Sänkt konfliktnivå

Läs mer om vilka åtgärder som ingår i de fyra områdena under plusflikarna nedan.