Vår verksamhet

Trafikverket ansvar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Här kan du läsa om vårt uppdrag och vår organisation och hur vi jobbar med olika frågor.

Här hittar du regeringsuppdrag, remisser och remissvar.
Regeringsuppdrag, remisser och remissvar

Här kan du även ta del av hur vi arbetar med etik och moral, mark, fastigheter, kris, miljö och hälsa, produktivitet och trafiksäkerhet. Du får också veta hur byggprocessen för vägar och järnvägar går till, från planering till byggande.
Så här jobbar vi med

Mer om vår verksamhet på trafikverket.se

Mycket av innehållet är flyttat till vår nya webbplats. Du hittar bland annnat länkar till information om vårt uppdrag och organisation nedan.

Vår verksamhet, vision och uppdrag

Färjerederiets vision, verksamhetsidé och affärsplan

Trafikverkets bibliotek

Trafikverkets författningssamling

Organisation

Rapporter och omvärldsanalyser

Vem gör vad av myndigehterna?