Anläggningsteknik

Det krävs ett stort säkerhetsmedvetande för att arbeta på eller nära Trafikverkets spåranläggningar. Det är viktigt att du följer alla regler.

Inom flera områden måste du ansöka om behörighet eller teckna avtal med oss för att kunna utföra ditt arbete. På de här sidorna kan du ta del av föreskrifter, standarder, handböcker, checklistor, ansökningsformulär och annan relevant information som underlättar för dig.

Ska du som entreprenör gräva, spränga eller borra intill järnvägsspåret beställer du kabelanvisning här. Här tecknar du också avtal med Trafikverket när du ska korsa järnvägen med någon form av ledning.

Information om reglerna för elsäkerhet vid arbete på eller nära Trafikverkets anläggningar finns här, liksom information om teknisk säkerhetsstyrning för arbete med signalanläggningar.