Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustation Anläggningsforum

Anläggningsforum

Ett gemensamt utvecklingsarbete bedrivs av Trafikverket, Byggföretagen och Innovationsföretagen.

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle är en förutsättning. Den svenska anläggningsbranschens beställare, entreprenörer och konsulter bidrar, tillsammans och var för sig, till att skapa samhällsnytta. Vi i branschen är beroende av varandra och vårt samarbete grundar sig på förståelse för varandras drivkrafter, krav och behov.

I den avsiktsförklaring som beslutades av de tre parterna på Nationella anläggningsdagen 12 november 2019 står det:

Tillsammans…

  • bidrar vi till att skapa en attraktiv bransch för alla, där kompetens- och resursförsörjning är vår gemensamma utmaning.
  • har vi ett affärsetiskt förhållningssätt som genomsyrar allt. I vår verksamhet gäller sund konkurrens, socialt ansvarstagande och nolltolerans mot fusk.
  • visar vi varandra förtroende som utgår från varandras kompetens, att vi står för våra ord och att vi vill varandra väl.
  • utvecklar vi den svenska transportinfrastrukturen med fokus på innovation, produktivitet och klimatpåverkan.
  • är vi ansvariga för att säkerställa att ingen skadas allvarligt eller dödas på våra arbetsplatser.

Vision: Tillsammans i en framtidsbransch

Tillsammans skapar vi hållbar samhällsnytta. Vi är en attraktiv, sund och säker bransch som genom dialog, tillit, förtroende och engagemang utvecklar den svenska transportinfrastrukturen.