Nollvisionen för vägtrafik - webbutbildning

Detta är en grundutbildning om Nollvisionen. Främst vänder sig utbildningen till dig som i din yrkesroll påverkar utformningen och användningen av vägtransportsystemet på ett eller annat sätt.

Tanken är att du som deltagare ska förstå Nollvisionen, dess säkerhetsfilosofi och de principer som gäller för utformningen av ett säkert vägtransportsystem.

Utbildningen ger dig kunskap om säkerhetsutvecklingen inom vägtrafiken och de utmaningar Sverige står inför, på resan mot en säker vägtrafik.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är öppen för alla och kräver ingen anmälan. Den tar knappt 20 minuter att genomföra. Del av utbildningen förutsätter att du kan använda ljud.

Trafikverket har uppdraget att leda samverkan med aktörer och myndigheter för trafiksäkerhetsarbetet inom vägtrafiken i Sverige. En del av uppdraget är att sprida kunskap om Nollvisionen och dess säkerhetsfilosofi.

För att köra igång utbildningen, klicka på länken nedan.