Elabonnemang och elhandel

Trafikverket bedriver elhandel för eget samt för järnvägsföretagens behov. Trafikverkets årliga inköpsvolym uppgår till 2 750 GWh (miljoner kWh), varav 2 230 GWh för järnvägskunder (tågdrift) och 520 GWh för Trafikverkets egna anläggningar.

Vi publicerar en månatlig elprisrapport till stöd för järnvägsföretagen. Denna rapport redovisar elpriser, större händelser på elmarknaden och prognoser inför framtiden.

Trafikverket förvaltar drygt 14 000 elabonnemang. För hantering av Trafikverkets elabonnemang från anskaffning till avveckling hänvisas till TDOK 2018:0198, som riktar sig till interna och externa aktörer.