Samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom transportområdet

Trafikverket ska utveckla och förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet samt ta fram och tillhandahålla trafikprognoser.

Uppdraget gäller alla trafikslag, i olika faser i planeringsprocessen och för alla steg enligt fyrstegsprincipen. 
Trafikverket ska även ansvara för arbetet med och publiceringen av den så kallade ASEK-rapporten.

Läs mer om ASEK-rapporten.

Samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning är målet

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Samhällsekonomisk effektivitet är alltså ett viktigt kriterium i valet av åtgärder i transportsystemet, på både kort och lång sikt. Den samhällsekonomiska effektiviteten bedöms med hjälp av analyser som väger kostnader mot nyttor av olika åtgärder.

Läs mer om samhällsekonomisk analys