Ersättning vid skada

Transportörer på järnväg kan ansöka om ersättning för kostnader och skador som orsakats av Trafikverket, både vad som gäller sakskada eller ersättning för ekonomisk skada.

Möjligheten till ersättning är reglerad i Järnvägstrafiklagen. Den omfattar både persontrafik och godstrafik på järnväg.

Ekonomisk skada och sakskada

På länkarna nedan kan du läsa mer om hur ansökan går till, samt vad som kan ersättas.

Obs! Information och ansökan på dessa sidor gäller endast transportörer inom järnvägsbranschen. Är du privatperson och vill anmäla skada eller ansöka om skadestånd i olika ärenden, ska du besöka vår nya webbplats, se länk nedan.

Anmäl skador, fel och brister (trafikverket.se)