Person som kör bil i skymning, trafik på vägen

Bidrag för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller

Trafikverket fördelar nästan 50 miljoner i bidrag för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller i hamnar eller på andra ställen med anslutning till allmän trafik. Nykter trafik spelar en viktig roll för trafiksäkerheten.

För ökad trafiksäkerhet fördelar Trafikverket, på uppdrag av regeringen, nästan 50 miljoner kronor i bidrag till anläggningar för nykterhetskontroller. Anläggningarna kan etableras i eller i närheten av hamnar eller andra platser med anslutning till allmän trafik. Bidraget gäller nya anläggningar för egenkontroll eller för myndighetskontroll av förares alkoholpåverkan. En förutsättning för bidraget är att aktören tar på sig att driva anläggningen i minst fem år.

För att Trafikverket ska kunna dela ut bidragen har regeringen beslutat om en förordning om statsbidrag för etablering av dessa anläggningar.

Vi planerar att öppna för ansökningar före sommaren

Vi bedömer att ägare till hamnar och andra aktörer ska kunna ansöka om bidraget under andra kvartalet 2023. För att kunna dela ut bidraget enligt den nya förordningen, tar Trafikverket nu fram förutsättningarna för att kunna öppna för ansökningar. Det handlar bland annat om att analysera de juridiska förutsättningarna för bidraget och sätta de villkor som behövs för driften av anläggningarna och för att syftet med bidraget ska uppfyllas.

Förutsättningarna ska vara tydliga, både för oss och den som söker. Då förberedelserna inför en ny förordning tar tid är ansökan ännu inte öppen. 

Den här sidan kommer att uppdateras med mer information.