Finansiering

Trafikverket arbetar med olika typer av finansiering, till exempel förskottering och medfinansiering av statlig infrastruktur samt bidrag.