Järnvägscollege

Järnvägscollege ska samordna järnvägsutbildningar och ta fram kvalitetskriterier tillsammans med branschen för att öka kvaliteten och attraktiviteten på både utbildningarna och yrkena.

Järnvägscollege ska vara en neutral mötesplats för järnvägsbranschen i utbildningsfrågor och ett kvalitetssäkringssystem för alla järnvägsyrken på yrkeshögskole- och gymnasienivå där Järnvägscollege knyter utbildningarna närmare branschen och skapar förutsättningar för utbildningar med högre och jämnare kvalitet. Initialt kommer Järnvägscollege att prioritera yrken med fokus på infrastrukturen.

De första fyra åren är en pilot

Järnvägscollege är ett gemensamt ansvar och ambition mellan Trafikverket och övriga parter i järnvägsbranschen och kommer starta som ett fyraårigt pilotprojekt. Järnvägscolleges styrgrupp består av representanter från Trafikverket, Trafikverksskolan och Järnvägsbranschens samverkansforum, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, Tågföretagen, Swedtrain, Svensk kollektivtrafik och Byggföretagen.

Efterlängtat av branschen 

Järnvägscollege är en gemensam satsning som är efterlängtat av branschen. 

Niclas Lamberg, HR-direktör på Trafikverket, är styrelseordförande:
– Sedan idén om Järnvägscollege tagit form har mottagandet varit mycket positivt och jag är så glad att det nu blir verklighet. Flera parter i järnvägsbranschen har påtalat att projektet är efterlängtat och intresset för att delta i styrgruppen har varit stort. Det innebär att utbildningsanordnare som är anslutna till Järnvägscollege kommer att ha branschen bakom sig och kan därmed ge sina studerande de bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och ett framtida jobb. Det känns riktigt bra, både för branschen och blivande studenter!
 
– Vi på Vossloh är beroende av att alla kedjor inom järnvägsbranschen fungerar. Därför är det nystartade samarbetet med Järnvägscollege viktigt för oss. Här kan vi tillsammans se till att lösa många av de svåra problemen inom kompetensförsörjningen till branschen! säger Gryspeert Bertrand, vd Vossloh.

– Den regionala kollektivtrafiken är beroende av att det finns välutbildad personal för att våra resenärer tryggt ska ta sig till och från jobb, skola och fritidsaktiviteter. Branschen har höga ambitioner att få fler resenärer att välja kollektivtrafik framöver och vi står inför en utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Därför är satsningen på järnvägscollege ett stort steg framåt, säger Johan Wadman, VD Svensk Kollektivtrafik.

– Kompetensförsörjningen har successivt blivit en allt större utmaning för oss inom Järnvägsbranschen. I en omvärld där alla konkurrerar om den bästa kompetensen måste vi i branschen gå ihop och höja kvaliteten på utbildningarna, men också se till att det blir fler utbildningar i hela landet, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen.

Varför det ska heta Järnvägscollege

En branschgemensam kravställning på yrkesutbildningar används i många andra branscher i Sverige under den gemensamma benämningen ”college”. Exempelvis Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege och Motorbranschcollege. Collegemodellen, specifikt Teknikcollege, lyfts av OECD i en rapport från 2015 som extra gynnsam för att stärka kunskapsmatchningen och få till relevanta utbildningar.

Teknikcollege lyfts även som ett framgångsrecept i Flaggskeppsfabriken Digitals rapport ”Kompetensutveckling för hållbar teknikomställning” från 2021. Rapporten styrker att en samverkan mellan utbildning och näringsliv är en nyckelfaktor för att åstadkomma högkvalitativa utbildningar och vikten av näringslivets möjlighet att påverka och bidra i utbildningarna.

Kompetensutveckling för hållbar teknikomställning (Flaggskeppsfabrikens webbplats)