Kartprodukter vi erbjuder

Trafikverket producerar och ansvarar för ett stort antal kartprodukter. Dessa kartor är ofta knutna till teman som rör väg och järnväg och uppdateras regelbundet. Kartorna kan beskriva olika företeelser både på regional eller nationell nivå.

Trafikverket tar i sin verksamhet fram en stor mängd kartprodukter. I huvudsak tas Trafikverkets kartor fram med hjälp av GIS-baserade verktyg, men även renodlad grafisk kartproduktion förekommer. Nedan hittar du våra kartprodukter genom att klicka på plustecknet (+).