Internationell tågtrafik

I Trafikverkets uppdrag ingår att samarbeta med andra infrastrukturhållare i Europa för att underlätta gränsöverskridande järnvägstrafik.

Detta sker till exempel genom ett aktivt medlemskap i RailNet Europe (RNE). RNE är en organisation som består av en majoritet av Europas infrastrukturförvaltare och kapacitetsfördelare och som syftar till att främja gränsöverskridande järnvägstrafik för de som reser över landsgränserna och för transportörer som skickar gods inom Europa.

Trafikverket är även en part i godskorridoren Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC), en av elva godskorridorer som drivs i enlighet med EU-förordning 913/2010. ScanMed RFC startade 2015 och sträcker sig från Stockholm/Oslo till Palermo i Italien.