Utbildning i godkännandeprocessen för järnväg

E-utbildningen innehåller två delar varav den ena delen vänder sig till projektledare och projektingenjörer och den andra delen till handläggare. Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för en större förståelse och kunskap om Godkännandeprocessen.

Du som projektledare är ansvarig för att godkännandeprocessen genomförs på ett korrekt sätt. Denna utbildning ger dig  tips om hur du kan bevaka processens genomförande.

Godkännandeprocessen för järnväg – projektledare och projektingenjörer

Kursen vänder sig framför allt till dig som projektledare och projektingenjör men även för dig som kommer I kontakt med godkännandeprocessen för järnväg i andra roller.

Godkännandeprocessen för järnväg – handläggare

Kursen vänder sig till dig som jobbar som handläggare med godkännandeprocessen och till dig som vill ha en mer fördjupad kunskap om godkännandeprocessen. 

Efter genomförd kurs ska du kunna:

 • redogöra för innebörden av godkännnadeprocessen
 • beskriva de olika förfaranden och de olika rollerna som har att göra med godkännandeprocessen
 • förhålla dig till de tider projektet ska följa i genomförandet av processen.

Innehåll:

 • Introduktion
 • Roller och ansvar
 • Verktyg
 • Ej anmälningsplikt
 • Anmälningsplikt
 • Nationellt godkännande
 • Harmoniserat godkännande
 • Införande av nya komponenter eller system
 • Godkännandeprocessen i praktiken
 • Avslutning

E-utbildning för projektledare och projektingenjörer, cirka 60 minuter:
Godkännandeprocessen för järnväg – projektledare och projektingenjörer

E-utbildning för handläggare, cirka 90 minuter:
Godkännandeprocessen för järnväg – handläggare