Ansök om ledsagning på Trafikverket IKT:s anläggningar

Då en person behöver tillfälligt tillträde till IKT:s anläggningar för att kunna utföra en arbetsuppgift men inte uppfyller kraven för att få eget tillträde, finns möjligheten att besöka anläggningen tillsammans med en ledsagare.

Beställning av ledsagare

  • Vi behandlar ärenden under dagtid vardagar kl. 8-16
  • Ska ledsagningen pågå mellan ett par timmar eller en dag - önskas beställning 3 arbetsdagar innan.
  • Ska ledsagning pågå mer än en dag - önskas beställning 5 arbetsdagar innan.

Kostnader för ledsagning

  • Normal dagtid  < 2 timmar: 1500 SEK
  • Kväll/helg < 2 timmar:          3500 SEK
  • Timpris utöver 2 timmar:       600 SEK

För beställning av ledsagare –  kontrollera att ni fått med alla uppgifter i wordfilen nedan innan ni skickar in. Först när allt är komplett kan vi påbörja ett ärende!

OBS! Om ledsagningen gäller TP nod fyll i wordfilen Begäran om ledsagning TP-noder och skicka ifylld wordfil till ledsagare@trafikverket.se så återkopplar vi till er. Beställning bör komma in 10 dagar innan planerad ledsagning.