Ansök om ledsagning på Trafikverket IKT:s anläggningar

Då en person behöver tillfälligt tillträde till IKT:s anläggningar för att kunna utföra en arbetsuppgift men inte uppfyller kraven för att få eget tillträde, finns möjligheten att besöka anläggningen tillsammans med en ledsagare.

Information om hur det går till

Behörig beställare hos hyresgästen skickar in ledsagningsbeställningen till oss.

Till exempel en underentreprenör sparar ner wordfilen på sin dator, fyller i den och skickar till behörig beställare hos hyresgästen för siten. Denne beställare skickar sedan wordfilen till oss via e-post till  ledsagare@trafikverket.se.

OBS! Kontrollera att ni fått med alla uppgifter i wordfilen nedan innan ni skickar in den. Först när allt är komplett kan vi påbörja ert ärende. Ni hittar wordfilen längre ner under rubriken "Ansökan ledsagning".

Beställning av ledsagare

 • Vi behandlar beställningar under dagtid, helgfria vardagar kl. 8-16.
 • Framförhållning för en normal beställning är minst 3 arbetsdagar.
 • Ska ledsagning pågå längre än 1 dag så är framförhållningen minst 5 arbetsdagar.
 • Gäller ledsagningen TP-nod krävs särskild blankett (se nedan).
  Arbeten med Signalställverk kräver en framförhållning om minst 10 dagar.
 • För akut felavhjälpning ring 010 -125 80 15, tryck 2. Detta nr är bemannat 24/7 alla dagar.

Kostnader för ledsagning (exklusive moms)

 • Normal dagtid upp till 2h, fast pris:           1500 SEK
 • Kväll/helgdagar upp till 2h, fast pris:         3500 SEK
 • Akut felavhjälpning upp till 2h, fast pris:  3500 SEK
 • Efter 2 timmar, löpande timpris:                  600 SEK