Utbildning i kemikaliehantering

Här finns en digital utbildning om Trafikverkets kemikaliehantering. Du når kursen via Trafikverksskolan och den heter Kemikaliehantering.

Syftet med kursen är att du i ditt arbete ska kunna göra medvetna produktval och arbeta systematiskt för att uppfylla lagkrav samt Trafikverkets krav gällande kemikaliehantering. På så sätt kan du bidra till ett giftfritt och hållbart byggande.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med planering, projektering, byggnation samt drift och underhåll av Trafikverkets anläggningar, både internt och externt.

Kemikaliehantering

Kursen beskriver hur Trafikverket jobbar med kemikaliehantering och vilka krav som ska uppfyllas när du använder en kemisk produkt i något av Trafikverkets projekt.

Kursen består av moduler och omfattar:

  • Bakgrund till kemikaliekraven
  • Klassning av kemiska produkter
  • Granskningsprocessen
  • Särskilda villkor
  • Kemikalieförteckning
  • Hur man ska hantera och förvarar kemiska produkter på ett säkert sätt

Kursintyg

Den interaktiva kemikaliekursen avslutas med att du kan skriva ut ett eget kursintyg. Du kan även gå in i utbildningen flera gånger för att till exempel söka specifik information.