Avrop från ramavtal

Trafikverket upphandlar egna ramavtal och nyttjar även statliga ramavtal där dessa är tillämpliga. Här hittar du information kring avrop från ramavtal samt direktupphandling med lågt värde.

Om du vill ha mer information om avtal relaterade till materialförsörjning eller läsa mer om aktuella upphandlingar, följ länkarna längst ned på sidan.

Avropsrutiner

Trafikverket kommer från mitten av april 2023 använda Kommers som beställningssystem för avrop från ramavtal. Här hittar du rutiner och instruktioner, ingång till Kommers leverantörsportal samt kontaktväg till support.

Kommers beställningssystem innebär en arbetssättsförändring i och med att avropsavtalet hanteras via digitalt ordersvar (leverantörens bekräftelse) utifrån skickad inköpsorder (Trafikverkets beställning). Ordersvar lämnas antingen via den systemgenererade inköpsordern alternativt i Trafikverkets leverantörsportal. Instruktioner kommer att läggas upp här.

För att komma till Trafikverkets leverantörsportal, följ länken nedan. För att logga in i leverantörsportalen krävs att ett konto skapas för orderadressen som inköpsordern skickats till.

Support av Kommers för avtalsleverantörer avseende beställningssystemet sköts av  Trafikverkets inköpssupport. Kontaktvägar kommer läggas upp här.

För möjlighet till ett mer integrerat e-handelsflöde, se implementeringsstöd e-handel nedan.