Säkra resor i arbetet

Är du intresserad av att lära dig mer om hur du själv kan bidra till att dina resor till, från och i arbetet blir säkrare?

Under den här webbutbildningen får du möjlighet att reflektera kring vad som påverkar säkerheten oavsett färdmedel. Du får också med dig enkla tips på säkra val du kan göra i samband med dina resor.

Nedan hittar du webbutbildningen i två versioner, varav den ena är syntolkad. Utbildningen tar cirka 20 minuter att genomföra.