Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lokaltrafikbuss på väg en fin höstdag.

Ersättning till kollektivtrafik på grund av covid-19

Från och med den 1 september kan regionala kollektivtrafikmyndigheter ansöka om ersättning för minskade biljettintäkter på grund av corona.

Under perioden den 1 september till och med den 30 september 2022 har regionala kollektivtrafikmyndigheter möjlighet att ansöka om ersättning hos Trafikverket för minskade biljettintäkter med anledning av coronapandemin.

Syftet är att skapa tillgänglighet och trygghet

Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet i coronatider. Kollektivtrafiken ska kunna fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och på så sätt undvika ökad smittspridning.

Regeringen har avsatt en miljard i riktade statsstöd till regionala kollektivtrafikmyndigheter under 2022 för minskade biljettintäkter på grund av corona.

Under 2020 och 2021 avsatte regeringen tre miljarder per år för det riktade stödet till kollektivtrafiken. Totalt har därmed sju miljarder avsatts för det aktuella stödet.

Kollektivtrafiken kan ansöka om ersättning

Ersättningen utgår från minskade biljettintäkter. För att säkra att stödet bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken justeras ersättningen, på samma sätt som under 2021, utifrån hur utbudet av kollektivtrafik har upprätthållits.

Så här beräknas ersättningen:

  • Ersättningen kommer att beräknas utifrån minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens biljettintäkter under perioden den 1 januari 2022-30 juni 2022 jämförd med motsvarande period 2019, och därefter justeras i förhållande till hur trafikutbudet, mätt i platskilometer (tillgängliga sitt- och ståplatser multiplicerade med färdade kilometer), förändrats mellan dessa perioder.

  • Om tillgängliga medel understiger den ersättning som kan ges, kommer ersättningen sättas ned med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning.

Ersättningen lämnas enligt förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19.

Så här ansöker du

Ansökningsblankett med information om vilka uppgifter som sökandena ska inkomma med samt vilket underlag som ska ges in finns tillgänglig nederst på denna webbsida.

Besked om ersättningen

Det är Trafikverket som hanterar kollektivtrafikmyndigheternas ansökningar om stöd. Vi beslutar om vem som får stöd och hur mycket, utifrån uppställda kriterier.

Vi kommer att meddela beslut om ersättningen före årsskiftet 2022/2023.