Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lokaltrafikbuss på väg en fin höstdag.

Ersättning till kollektivtrafik på grund av covid-19

Regeringen har gett ett tillfälligt, riktat stöd på totalt tre miljarder kronor. Trafikverket har beslutat om fördelningen av ersättningen till kollektivtrafiken 2021.

Vi behöver säkra transportsystemet även i osäkra tider. Därför beslutade regeringen om ett stöd på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna under 2021, för minskade biljettintäkter på grund av covid-19. Trafikverkets uppdrag är att hantera de inkomna ansökningarna från  kollektivtrafiken och fördela det stöd regeringen beslutat om. Vi har beslutat vem som får stöd och hur mycket, utifrån uppställda kriterier.

Syftet är att skapa tillgänglighet och trygghet

Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet i corona-tider. Med andra ord, syftet är att se till att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och på så sätt undvika ökad smittspridning.

Kollektivtrafiken har ansökt om stöd

Under perioden den 28 juni 2021 till och med den 15 september 2021 kunde de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansöka om ersättning hos Trafikverket för minskade biljettintäkter med anledning av coronapandemin.

Ersättningen lämnas enligt förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19.

Nytt är att både biljettintäkter och trafikutbud påverkar ersättningen

Det har skett vissa förändringar av hur ersättningen ska beräknas jämfört med 2020. I den nya beräkningen ska både förlorade biljettintäkter och trafikutbudets förändring beaktas enligt följande:

Ersättningen kommer att beräknas utifrån minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens biljettintäkter under perioden den 1 januari 2021-30 juni 2021 jämfört med motsvarande period 2019, och därefter justeras i förhållande till hur trafikutbudet, mätt i platskilometer (tillgängliga sitt- och ståplatser multiplicerade med färdade kilometer), förändrats mellan dessa perioder.

Om tillgängliga medel understiger den ersättning som kan ges, kommer ersättningen sättas ned med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning.

Besked om ersättningen

Vi har meddelat samtliga sökande om beslut om ersättningen i december 2021.