Byggnadsinformationsmodellering (BIM)

Trafikverket har under de senare åren gått från att fokusera på BIM som ett verktyg i investeringsverksamheten till att påbörja implementering av en strukturerad objektbaserad hantering av anläggningsinformation för att stötta tillgångsförvaltning.

Trafikverket tog beslut om att införa BIM 2013. I den strategi som beslutades 2014 konstaterade Trafikverket att myndigheten skulle ”driva på utvecklingen av BIM” gentemot marknaden. Trafikverket har medverkat och i vissa fall varit drivande i flera viktiga branschsamarbeten sedan dess:

  • EU BIM Handbook
  • IFC 4.3 Anläggning
  • Framtagande av CoClass, klassificeringsstruktur som utvecklas i samarbete med branschen
  • ISO EN 19650 Översättning till svenska

Trafikverket har nu beslutat om en ny strategi där fokus på livscykelhantering av anläggningsinformation i syfte att stötta tillgångsförvaltning tydliggörs, med avstamp i standarden ISO 19650:1, 2.

Trafikverket är Sveriges största byggherre som varje år genomför anläggningsåtgärder för miljarder. Genom att implementera en strukturerad informationshantering som stöttar tillgångsförvaltning räknar Trafikverket med att göra stora effektiviseringar.

Som den största beställaren inom anläggningsbranschen kan vi aktivt medverka till införandet av BIM i hela den svenska anläggningsbranschen.

En förening som finns för att driva BIM i Sverige heter BIM Alliance. Trafikverket är aktiv medlem både i dess styrelse och i flera av de intressentgrupper som fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan aktörer i branschen.