Trafikverkets väderinformation VViS

Man rår inte över vädret, men man kan göra prognoser och förbereda sig. Här hittar du information om Trafikverkets väderinformationssystem VViS.

Vädret är en viktig faktor för trafiken på vägar och järnvägar. Säkerhet och framkomlighet är beroende av vår förmåga att kunna förutsäga, förebygga och varna för påverkande temperatur och nederbörd på vägar och järnvägar. Halka, särskilt osynlig frosthalka på vägarna, och snöhinder på vintern. Kraftiga regn och åska på sommaren.

För att få noggrannare och mer lokal information än prognosleverantörerna kan ge, har Trafikverket placerat ut egna väderstationer på punkter längs vägarna där risken för halka och snödrev är som störst. Baserat på data från dessa kan information skickas ut såväl till de som har uppdraget för snöröjning och halkbekämpning men också till trafikanter.

Grå lådor vid vägkanten

Om du ser en grå låda med en liten mast och vindmätare i toppen så vet du att det är en av de 775 mätstationerna. Här mäts väderparametrarna vägytans temperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, nederbördens typ och mängd samt vindens hastighet och riktning. De flesta är också utrustade med väglagskamera.

Prognoser

Prognoser för väderparametrarna på mätsstationsplatserna och övergripande väderprognoser levereras efter upphandling av SMHI.

Informationen samlas in, arkiveras, bearbetas och tillsammans med prognoserna presenteras för att användas av Trafikverkets medarbetare och kontrakterade entreprenörer. Viss information för vägväder hittar du i trafikinformationen på vår startsida.Du kan också klicka på länken nedan för att se vägväder på karta, klicka sedan på termometerikonerna.

Vägväder på karta

Öppna data

Informationen från mätstationerna är tillgänglig för alla.
Läs mer om hur du hämtar vår öppna data