Trafikverket presenterar resultat från den forskning vi finansierar. Foto: Kerstin Ericsson

Sök forskningsprojekt

Den forskning som Trafikverket finansierar publiceras i en forskningsdatabas. I den kan du söka och ta del av både pågående och avslutad forskning.

Använd länken "Sök i forskningsdatabasen" för att komma till databasen. Där finns fyra flikar: FoI, Ansökan, Projekt och Resultat. Sökningarna kan du göra i flikarna "Projekt" och "Resultat".

Under "Projekt" kan du i en rull-lista välja om du vill söka alla projekt, eller ett projekt som tillhör en specifik portfölj. Det går också att göra en sökning med fritext i en ruta längre ner. Allra längs ned på sidan väljer du om sökningen ska gälla pågående eller avslutade projekt.

Under "Resultat" kan du söka med andra variabler som år, utgivare, fritext och nyckelord.

Trafikverket håller på att se över forskningsdatabasen och att ta fram en kravspecifikation för en ny databas.