Planeringsmetoder

Under Planerings- och analysmetoder har vi samlat kunskapsunderlag och planerings- och analysmetoder för transportplanering och trafikplanering. Även Trafikverkets arbete inom samhällsekonomi ingår här.

Du kan i menyn läsa om effektsamband, konsekvensbeskrivningar, finansieringsmetoder, prognos- och analysverktyg, samhällsekonomi, planering på projektnivå och åtgärdsvalsstudier.

Du kan också läsa om fyrstegsprincipen som är Trafikverkets arbetsstrategi för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.