Trafikledning, för dig i branschen

Här hittar du information om trafikledningsområdena samt system och verktyg som du behöver för att trafikera järnväg.

Sverige är indelat i geografiska trafikledningsområden som ansvarar för att leverera tåglägen. Inom varje trafikledningsområde finns ledningscentraler. Från dessa leds trafiken inom och genom området.

Kartorna uppdateras en gång om året. Förändringar som skett efter kartans uppdateringsdatum finns därför inte med.