Teknik

Här hittar du information om anläggningsteknik, ny teknik och tekniska dokument.

Under Anläggningsteknik hittar du information om teknikområden som är direkt kopplade till vägar och järnvägar. Du hittar bland annat regler om Teknisk Säkerhetsstyrning för arbeten med signalanläggningar, information gällande Godkännandeprocessen, beställning av kabelanvisning, information om behörighet för mätningstekniska arbeten, Regelverk och Förvaltningsdata för väg och järnväg.

Under Ny teknik i transportsystemet hittar du information om några av Trafikverkets pågående satsningar inom ny teknik.

Under Tekniska dokument finns information om olika tekniska dokumenten.