Vatten – en förutsättning och ett ansvar

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, och levererar ekosystemtjänster som är till gagn för oss alla. Trafikverket arbetar därför ständigt för en god vattenkvalitet när statliga vägar och järnvägar byggs och underhålls.

Informationen på denna sida är relevant för dig som arbetar inom andra myndigheter, kommuner eller med Trafikverkets projektverksamhet som till exempel konsult.

Statliga vägar och järnvägar påverkar vatten främst genom att ändra vattnets naturliga flöden och nivåer, samt genom föroreningar från trafik och infrastruktur. Trafikverkets verksamhet i och kring vatten regleras av Miljöbalken.

Särskild uppmärksamhet riktas mot vattentillgångar med stora värden för dricksvattenförsörjning eller naturvärden. Samtidigt finns tiotusentals kontaktpunkter mellan vatten och statliga vägar och järnvägar, vilket gör kartläggning och prioritering till en mycket viktig del av Trafikverkets arbete.

Arbetet med att skydda vatten påverkar även många andra miljö- och teknikområden som måste beaktas i en helhetsbedömning. I det arbetet finns förutsättningar för positiva synergieffekter, men ibland även målkonflikter.