Standardiserade och industrialiserade produkter

Trafikverket har som infrastrukturförvaltare ansvar för att anläggningen är driftsäker, trafiksäker och robust i hela sin livscykel. För att uppfylla detta ska Trafikverkets anläggningar främst byggas av standardiserade och industrialiserade produkter.

På denna sida hittar du information och dokumentation för de produkter som ska användas i Trafikverkets anläggningar. Produktkatalogen nedan hanterar och presenterar produkterna uppdelat per teknik-/ämnesområde och länkarna under tar dig direkt till TRVINFRA-dokumenten, Materialkatalogen eller datakällan för ritningar, instruktioner och miljödokumentation. I menyn finns länkar till mer information om standardiserade och industrialiserade produkter samt informationssidor med fördjupad information.