Redbex, hantering av mätdata för omgivningskontroll

Redbex är ett system för alla investeringsprojekt som har behov av insamling, analys och rapportering av miljöpåverkande åtgärder.

Redbex är ett it-stöd vid hantering av mätdata för omgivningskontroll. Insamlat data analyseras och ger viktig information dels för uppföljning mot miljödom och dels till den fortsatta styrningen av produktionen i investeringsprojekt. Redbex stödjer:

  • Följa upp villkor enligt miljödom
  • Dokumentation av mätningar i enlighet med kontrollprogram för omgivningspåverkan
  • Dokumentation och uppföljning av produktionsdata

Specialistområden

Mätdata för omgivningspåverkanMätdata som underlag för produktionsstyrning
Grundvatten Sprängning
Ytvatten Injektering
Jord Bultning
Sättningar/rörelse Sprutbetong
Buller/ljud Kartering
Vibrationer Framdrift

Luft