Underlag till linjebok

Underlag till linjebok ges ut i form av ett beslutsdokument vid Trafikverket. Den innehåller uppgifter som tåg- och banpersonal behöver i sitt dagliga arbete.

Sverigekarta med Boden, Ånge, Gävle, Stockholm, Hallsberg, Norrköping, Göteborg samt Malmö utskrivet.

 

Felanmälan

Vid tekniska fel ring: 010-125 10 10. Anmälan kan göras dygnet runt till Användarstöd IT. Övriga frågor och synpunkter, se Kontakta oss.