Planera och utreda

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av framtidens transportsystem.

På dessa sidor hittar du bland annat Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen, Trafikverkets inriktningsunderlag samt Trafikverkets årliga genomförandeplan med planerade åtgärder för de kommande sex åren.

Här finns också information om trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser, som utgör viktiga underlag inför val och prioritering av åtgärder.