Samarbeten för trafiksäkerhet

Här kan du läsa om Trafikverkets samarbeten för ökad trafiksäkerhet. Det finns olika konstellationer av aktörer inom väg och järnväg som samarbetar för att vi ska nå nollvisionen - att ingen skadas allvarligt eller dödas i trafiken.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet på Trafikverket och trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen är ett långsiktigt mål och omfattar idag både väg- och järnvägstrafik.