Trafikverkets överdäckning och nedsänkning av väg E45 Lilla Bommen – Marieholm.

Branschsamverkan i grunden, BIG

Branschsamverkan i grunden, BIG, är ett forskningsprogram med fokus på geoteknik för väg och järnväg.

Programmet BIG etablerades 1 januari 2014. Målsättningen är att sänka kostnader för investering och underhåll av transportsystemets infrastruktur, genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikområdet. BIG arrangerar årligen flera konferenser och seminarier.

Parter som ingår i programmet BIG

Parterna som ingår i programmet är Chalmers Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Statens Geotekniska Institut, Kungliga Tekniska Högskolan och Trafikverket.

Samtliga parter bidrar till finansieringen av forskningsprogrammet, med Trafikverket som huvudfinansiär.

Styrelse

Programmets styrelse består av:

  • ordförande: Kenneth Viking, Trafikverket (IV)
  • vice ordförande: Kristy Heng, Trafikverket (IV)
  • koordinator: Gunilla Franzén, (konsult)
  • övriga ledamöter: Stefan Larsson, KTH, Bo Vesterberg, SGI, Jan Laue, LTU, Minna Karstunen, Chalmers.

Håll dig uppdaterad om programmet BIG

Programmet har en egen webbplats där du kan läsa mer och hålla dig uppdaterad om kommande aktiviteter.

Webbplats för programmet Branschsamverkan i grunden